Gói combo F90

(0)
Gói cước khuyến mại Combo F90 Viettel
 • Giá cước: 90,000/ 30 ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí dưới 10 phút/ cuộc
 • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 15 phút
 • Tin nhắn: 250 sms nội mạng
 • Data: Miễn phí 5GB, hết 5GB dừng truy cập
[contact-form-7 id="a68f483" title="DĐ - Đăng ký gói cước"]
90,0001,080,000

Gói combo Kidmax

(0)

Gói cước cho sim đồng hồ Kidmax 30/50/70 Viettel

 • Giá cước: 30,000đ | 50,0000đ | 70,000đ/ 30 ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí 30/ 50/ 70 phút
 • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 0/ 15/ 30 phút
 • Lưu lượng data: 01GB/ 1.5GB/ 2GB
 • Tin nhắn nội mạng: 200đ/ bản tin
 • Tin nhắn ngoại mạng: 250đ/ bản tin
 • Cước vượt mức nội mạng 1,190đ/ phút
 • Cước vượt mức ngoại mạng 1,390đ/ phút
30,000360,000

Gói combo TV120C

(0)
Gói cước khuyến mại Combo TV120C Viettel
 • Giá cước: 120,000/ 30 ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí dưới 10 phút/ cuộc
 • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 50 phút
 • Data: 1.5GB/ ngày, hết 1.5GB dừng truy cập
 • Miễn phí xem TV360 Standard
[contact-form-7 id="a68f483" title="DĐ - Đăng ký gói cước"]
120,0001,440,000

Gói combo TV90C

(0)
Gói cước khuyến mại Combo TV90C Viettel
 • Giá cước: 90,000/ 30 ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí dưới 10 phút/ cuộc
 • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 30 phút
 • Data: 1GB/ ngày, hết 1GB dừng truy cập
 • Miễn phí xem TV360 Standard
[contact-form-7 id="a68f483" title="DĐ - Đăng ký gói cước"]
120,0001,440,000

Gói combo V120B

(0)
Gói cước khuyến mại Combo V120B Viettel
 • Giá cước: 120,000/ 30 ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí dưới 10 phút/ cuộc
 • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 50 phút
 • Data: 1.5GB/ ngày, hết 1.5GB dừng truy cập
[contact-form-7 id="a68f483" title="DĐ - Đăng ký gói cước"]
120,0001,440,000

Gói combo V120C

(0)
Gói cước khuyến mại Combo V120C Viettel
 • Giá cước: 120,000/ 30 ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí dưới 20 phút/ cuộc
 • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 50 phút
 • Data: 2GB/ ngày, hết 2GB dừng truy cập
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
[contact-form-7 id="a68f483" title="DĐ - Đăng ký gói cước"]
120,0001,440,000

Gói combo V120N

(0)
Gói cước khuyến mại Combo V120N Viettel
 • Giá cước: 120,000/ 30 ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí dưới 20 phút/ cuộc
 • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 50 phút
 • Data: 4GB/ ngày, hết 4GB dừng truy cập
[contact-form-7 id="a68f483" title="DĐ - Đăng ký gói cước"]
120,0001,440,000

Gói combo V150B

(0)
Gói cước khuyến mại Combo V150B Viettel
 • Giá cước: 150,000/ 30 ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí dưới 10 phút/ cuộc
 • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 80 phút
 • Data: 2GB/ ngày, hết 2GB dừng truy cập
[contact-form-7 id="a68f483" title="DĐ - Đăng ký gói cước"]
150,0001,800,000

Gói combo V150C

(0)
Gói cước khuyến mại Combo V150C Viettel
 • Giá cước: 150,000/ 30 ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí dưới 20 phút/ cuộc
 • Tối đa 1000 phút nội mạng
 • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 50 phút
 • Data: 3GB/ ngày, hết 3GB dừng truy cập
[contact-form-7 id="a68f483" title="DĐ - Đăng ký gói cước"]
150,0001,800,000

Gói combo V160B

(0)
Gói cước khuyến mại Combo V160B Viettel
 • Giá cước: 160,000/ 30 ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí dưới 10 phút
 • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 100 phút
 • Data: 4GB/ ngày, hết 4GB dừng truy cập
[contact-form-7 id="a68f483" title="DĐ - Đăng ký gói cước"]
160,0001,920,000

Gói combo V200B

(0)
Gói cước khuyến mại Combo V200B Viettel
 • Giá cước: 200,000/ 30 ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí dưới 10 phút/ cuộc
 • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 100 phút
 • Data: 8GB/ ngày, hết 8GB dừng truy cập
[contact-form-7 id="a68f483" title="DĐ - Đăng ký gói cước"]
200,0002,400,000

Gói combo V200C

(0)
Gói cước khuyến mại Combo V200C Viettel
 • Giá cước: 200,000/ 30 ngày
 • Gọi nội mạng: Miễn phí dưới 20 phút/ cuộc
 • Tối đa 1000 phút nội mạng
 • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 100 phút
 • Data: 4GB/ ngày, hết 4GB dừng truy cập
[contact-form-7 id="a68f483" title="DĐ - Đăng ký gói cước"]
200,0002,400,000

Hiển thị 1–12 của 102 kết quả