Lắp mạng internet HOME

(0)
Lắp đặt mạng internet Viettel gói Home (HomeT)
 • Tốc độ download/ upload 100Mbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
[contact-form-7 id="52ee1df" title="CĐ - Đăng ký FTTH"]
165,000195,000

Lắp mạng internet STAR1

(0)
Lắp đặt mạng internet STAR1T / STAR1H Viettel
 • Tốc độ download/ upload 150Mbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
 • Trang bị miễn phí 01 bộ wifi mesh 5G
[contact-form-7 id="52ee1df" title="CĐ - Đăng ký FTTH"]
210,000255,000

Lắp mạng internet STAR2

(0)
Lắp đặt mạng internet STAR2T / STAR2H Viettel
 • Tốc độ download/ upload 250Mbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
 • Trang bị miễn phí 02 bộ Home wifi mesh 5G
[contact-form-7 id="52ee1df" title="CĐ - Đăng ký FTTH"]
245,000289,000

Lắp mạng internet STAR3

(0)
Lắp đặt mạng internet STAR3T / STAR3H Viettel
 • Không giới hạn tốc độ download/ upload
 • Cam kết tối thiểu 300Mbps, tối đa lên đến 1Gbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
 • Trang bị miễn phí 03 bộ wifi mesh 5G
[contact-form-7 id="52ee1df" title="CĐ - Đăng ký FTTH"]
299,000359,000

Lắp mạng internet SUN1

(0)
Lắp đặt mạng internet Viettel gói SUN1T/ SUN1H
 • Tốc độ download/ upload 150Mbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
[contact-form-7 id="52ee1df" title="CĐ - Đăng ký FTTH"]
180,000220,000

Lắp mạng internet SUN2

(0)
Lắp đặt mạng internet Viettel gói SUN2T/ SUN2H
 • Tốc độ download/ upload 250Mbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
[contact-form-7 id="52ee1df" title="CĐ - Đăng ký FTTH"]
229,000245,000

Lắp mạng internet SUN3

(0)
Lắp đặt mạng internet Viettel gói SUN3T/ SUN3H
 • Không giới hạn tốc độ download/ upload
 • Cam kết tối thiểu 300Mbps, tối đa lên đến 1Gbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
[contact-form-7 id="52ee1df" title="CĐ - Đăng ký FTTH"]
279,000330,000

Hiển thị tất cả 7 kết quả