Chính sách hòa mạng FTTH Viettel

CHÍNH SÁCH HÒA MẠNG FTTH VIETTEL
GÓI CƯỚC CƠ BẢN NETPLUS
Gói cước NET1PLUS NET2PLUS NET3PLUS NET4PLUS NET5PLUS
Tốc độ 30 Mbps 80 Mbps 110 Mbps 140 Mbps 300 Mbps
Tỉnh thành 165,000 180,000 210,000 260,000 430,000
Ngoại thành 185,000 200,000 230,000 280,000 480,000
Nội thành 220,000 250,000 300,000 525,000
BoxTV HN-HCM 54,000 44,000 34,000 MP 02 TV
BoxTV 61 Tỉnh 64,000 54,000 44,000
SmartTV TQ SmartTV1: 22,000 – SmartTV2: 33,000
 
GÓI CƯỚC NÂNG CAO SUPERNET
Gói cước SUPERNET1 SUPERNET2 SUPERNET3 SUPERNET4 SUPERNET5
Tốc độ 100 Mbps 120 Mbps 200 Mbps 250 Mbps
Tỉnh thành 225,000 240,000 350,000 430,000
Ngoại thành 245,000 260,000 370,000 480,000
Nội thành 265,000 280,000 390,000 525,000
BoxTV HN-HCM 54,000 34,000 MP 02 TV
BoxTV 61 Tỉnh 64,000 44,000
SmartTV TQ SmartTV1: 22,000 – SmartTV2: 33,000
 
Chính sách
HÒA MẠNG
– SuperNet1: Kèm 01 AP home mesh wifi
– SuperNet2: Kèm 02 AP home mesh wifi
– SuperNet4: Kèm 02 AP home mesh wifi
– SuperNet5: Kèm 03 AP home mesh wifi
Hotline/ Zalo
– Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
– Đóng trước 12 tháng tặng 03 tháng

Viết bình luận

Your email address will not be published.