Hóa đơn điện tử S-Invoice

(0)
  • Thiết kế, tạo mẫu hóa đơn. Lập quyết định, thông báo phát hành
  • Lập hóa đơn, phát hành hóa đơn, thay thế hóa đơn
  • Điều chỉnh hóa đơn, hủy hóa đơn. Lưu trữ, tra cứu hóa đơn
  • Quản lý khách hàng, danh mục. Cổng cho khách hàng tra cứu

Hiển thị kết quả duy nhất