Hướng dẫn sử dụng Google Trang tính

Hướng dẫn sử dụng Trang tính

– Google Sheets là một chương trình bảng tính được bao gồm như một phần của bộ phần mềm văn phòng dựa trên web miễn phí được cung cấp bởi Google trong dịch vụ Google Drive của mình. Dịch vụ này cũng bao gồm Google Docs và Google Slides, một trình xử lý văn bản và chương trình trình bày tương ứng. Google Sheets có sẵn dưới dạng một ứng dụng web, ứng dụng di động cho Android, iOS, Windows, BlackBerry và dưới dạng ứng dụng trên máy tính để bàn trên ChromeOS của Google. Ứng dụng này tương thích với các định dạng file Microsoft Excel. Ứng dụng cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa các file trực tuyến trong khi cộng tác với những người dùng khác trong thời gian thực. Chỉnh sửa được theo dõi bởi người dùng với lịch sử sửa đổi trình bày các thay đổi.

Hướng dẫn sử dụng Trang tính

– Để sử dụng trên điện thoại, đối với điện thoại Android thì lên CH Play, đối với điện thoại iOS thì lên App Store tải ứng dụng “Trang tính”.
– Tải về xong, mở ứng dụng và đăng nhập tài khoản gmail và bắt đầu sử dụng.
– Đối với người sử dụng máy tính thì chỉ cần sử dụng trình duyệt Google Chrome đăng nhập tài khoản gmail giống trên điện thoại. Khi đó Trang tính trên điện thoại sẽ đồng bộ trên máy tính.

Làm việc với nhiều định dạng tệp

Trên điện thoại Android
– Bạn có thể tải lên và tải các tệp xuống bằng ứng dụng Google Trang tính dành cho điện thoại Android.
– Nhập: Bạn có thể mở và chỉnh sửa các tệp XLS, XLSX, XLSM, CSV, ODS và TSV.
– Xuất: Bạn có thể xuất dưới dạng tệp XLSX, ODS, PDF và dưới dạng trang web (HTML dưới dạng tệp ZIP). Bạn cũng có thể xuất một trang tính dưới dạng tệp CSV hoặc TSV.
Trên iPhone
– Bạn có thể tải lên và tải xuống các tệp bằng ứng dụng Google Trang tính.
– Nhập: Bạn có thể mở và chỉnh sửa các tệp XLS và XLSX.
– Xuất: Bạn có thể xuất dưới dạng tệp PDF hoặc XLSX.

Trên đây là 1 vài đường cơ bản Hướng dẫn sử dụng Google Trang tính

  📌Viettel Digital ADS
  Hóa đơn điện tử sInvoice
  Hóa đơn điện tử sInvoice

  Bình luận

  Chúng tôi không chia sẻ email của bạn.

  0985-123-685
  Facebook
  0976944316
  Messenger