Internet cáp quang DN Fast30+

(0)

Gói mạng Internet doanh nghiệp, quán game nhỏ

 • Tốc độ download/ upload: 60 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 256 Kbps
 • Hỗ trợ miễn phí 01 IP tĩnh
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01T miễn phí
 • Đóng trước 12 tháng tặng 03T miễn phí
 • Đóng trước 18 tháng tặng 05T miễn phí

Internet cáp quang DN Fast40+

(0)

Gói mạng Internet doanh nghiệp, quán game nhỏ

 • Tốc độ download/ upload: 80 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 512 Kbps
 • Hỗ trợ miễn phí 01 IP tĩnh
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01T miễn phí
 • Đóng trước 12 tháng tặng 03T miễn phí
 • Đóng trước 18 tháng tặng 04T miễn phí
 • Đóng trước 18 tháng tặng 06T miễn phí

Internet cáp quang DN Fast50

(0)

Gói mạng doanh nghiệp, quán game vừa và nhỏ

 • Tốc độ download/ upload: 100 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 784 Kbps
 • Hỗ trợ miễn phí 01 IP tĩnh
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01T miễn phí
 • Đóng trước 12 tháng tặng 03T miễn phí
 • Đóng trước 18 tháng tặng 04T miễn phí
 • Đóng trước 24 tháng tặng 06T miễn phí

Internet cáp quang DN Fast60

(0)

Gói mạng doanh nghiệp, quán game vừa và nhỏ

 • Tốc độ download/ upload: 120 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 1 Mbps
 • Hỗ trợ miễn phí 01 IP tĩnh
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01T miễn phí
 • Đóng trước 12 tháng tặng 03T miễn phí
 • Đóng trước 18 tháng tặng 04T miễn phí
 • Đóng trước 24 tháng tặng 06T miễn phí

Internet cáp quang DN Fast60+

(0)

Gói mạng doanh nghiệp, quán game vừa và nhỏ

 • Tốc độ download/ upload: 120 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 2 Mbps
 • Hỗ trợ miễn phí 01 IP tĩnh
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01T miễn phí
 • Đóng trước 12 tháng tặng 03T miễn phí
 • Đóng trước 18 tháng tặng 04T miễn phí
 • Đóng trước 24 tháng tặng 06T miễn phí

Internet cáp quang DN Fast80

(0)

Gói mạng doanh nghiệp, quán game vừa và nhỏ

 • Tốc độ download/ upload: 180 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 1.5 Mbps
 • Hỗ trợ miễn phí 01 IP tĩnh
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01T miễn phí
 • Đóng trước 12 tháng tặng 03T miễn phí
 • Đóng trước 18 tháng tặng 04T miễn phí
 • Đóng trước 24 tháng tặng 06T miễn phí

Internet cáp quang DN Fast80+

(0)

Gói mạng doanh nghiệp, quán game

 • Tốc độ download/ upload: 180 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 3 Mbps
 • Hỗ trợ miễn phí 01 IP tĩnh
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01T miễn phí
 • Đóng trước 12 tháng tặng 03T miễn phí
 • Đóng trước 18 tháng tặng 04T miễn phí
 • Đóng trước 24 tháng tặng 06T miễn phí

Internet cáp quang GĐ Net1+

(1)

Gói mạng Internet gia đình cáp quang Viettel

 • Tốc độ download/ upload: 30Mbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 03 tháng
 • Đóng trước 18 tháng tặng 05 tháng
165,000185,000

Internet cáp quang GĐ Net2+

(1)

Gói mạng Internet gia đình cáp quang Viettel Net2+

 • Tốc độ download/ upload 80Mbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 03 tháng
 • Đóng trước 18 tháng tặng 05 tháng
180,000220,000

Internet cáp quang GĐ Net3+

(0)

Gói mạng Internet gia đình cáp quang Viettel

 • Tốc độ download/ upload: 55Mbps
 • Băng thông quốc tế: 256kbps
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng miễn phí
 • Đóng trước 12 tháng tặng 03 tháng miễn phí
 • Đóng trước 18 tháng tặng 05 tháng miễn phí
210,000250,000

Hiển thị 1–10 của 18 kết quả