Lắp mạng internet HOME

(1)
Lắp đặt mạng internet Viettel gói Home (HomeT)
 • Tốc độ download/ upload 100Mbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
165,000185,000

Lắp mạng internet STAR1

(2)
Lắp đặt mạng internet STAR1T / STAR1H Viettel
 • Tốc độ download/ upload 150Mbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
 • Trang bị miễn phí 01 bộ wifi mesh 5G
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
210,000255,000

Lắp mạng internet STAR2

(1)
Lắp đặt mạng internet STAR2T / STAR2H Viettel
 • Tốc độ download/ upload 250Mbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
 • Trang bị miễn phí 02 bộ wifi mesh 5G
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
245,000289,000

Lắp mạng internet STAR3

(1)
Lắp đặt mạng internet STAR3T / STAR3H Viettel
 • Không giới hạn tốc độ download/ upload
 • Cam kết tối thiểu 300Mbps, tối đa lên đến 1Gbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
 • Trang bị miễn phí 03 bộ wifi mesh 5G
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
299,000359,000

Lắp mạng internet SUN1

(1)
Lắp đặt mạng internet SUN1T / SUN1H Viettel
 • Tốc độ download/ upload 150Mbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
189,000220,000

Lắp mạng internet SUN2

(1)
Lắp đặt mạng internet SUN2T / SUN2H Viettel
 • Tốc độ download/ upload 250Mbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
229,000245,000

Lắp mạng internet SUN3

(1)
Lắp đặt mạng internet SUN3T / SUN3H Viettel
 • Không giới hạn tốc độ download/ upload
 • Cam kết tối thiểu 300Mbps, tối đa lên đến 1Gbps
 • Trang bị miễn phí modem wifi 2 băng tần
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
279,000330,000

Lắp mạng Viettel gói F1000PLUS

(1)
Lắp mạng Internet doanh nghiệp F1000Plus Viettel
 • Tốc độ download/ upload: 1000Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 100Mbps
 • Miễn phí IP tĩnh + 02 Block IP/ 30
 • Trang bị miễn phí modem cân bằng tải
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
40,000,000

Lắp mạng Viettel gói F200BASIC

(1)
Gói mạng Internet doanh nghiệp Viettel F200Basic
 • Tốc độ download/ upload: 200Mbps
 • Băng thông quốc tế 8Mbps + IP tĩnh
 • Trang bị ONT chuyển đổi, modem cân bằng tải
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
2,200,000

Lắp mạng Viettel gói F200N

(1)
Gói mạng Internet doanh nghiệp Viettel F200N
 • Tốc độ download/ upload: 200Mbps
 • Băng thông quốc tế 4Mbps + IP tĩnh
 • Trang bị ONT chuyển đổi, modem cân bằng tải
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
1,100,000

Lắp mạng Viettel gói F200PLUS

(1)
Gói mạng Internet doanh nghiệp Viettel F200Plus
 • Tốc độ download/ upload: 200Mbps
 • Băng thông quốc tế 12Mbps + IP tĩnh
 • Trang bị ONT chuyển đổi, modem cân bằng tải
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
4,400,000

Lắp mạng Viettel gói F300BASIC

(0)
Gói mạng Internet doanh nghiệp Viettel F300Basic
 • Tốc độ download/ upload: 300Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu 22Mbps
 • Miễn phí IP tĩnh + 01 Block IP /30
 • Trang bị ONT chuyển đổi, modem cân bằng tải
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
7,700,000

Hiển thị 1–12 của 33 kết quả