Combo FMC CMU

(1)

FMC Viettel CMU1/ CMU2 dành riêng Cà Mau

 • Tốc độ download/ upload Internet: 55/ 100 Mbps
 • Truyền hình: Flexi và gói VOD giải trí (FMC-CMU2)
 • Data 3G/ 4G cho gia đình: 15/ 30 GB
 • Phút gọi nội mạng cho gia đình: 200/ 500 phút
 • Data 3G/ 4G cho chủ nhóm: 2GB/ ngày Zone CMU
 • Thoại nội mạng cho chủ nhóm: MP 10 phút/ cuộc
 • Thoại ngoại mạng cho chủ nhóm: 50 phút
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
230,000310,000

Combo FMC Home 1

(0)

Gói cước combo FMC Viettel Home 1.

 • Tốc độ download/ upload Internet: 55Mbps
 • Truyền hình: Flexi và gói VOD giải trí
 • Data 3G/ 4G cho gia đình: 12GB
 • Phút gọi nội mạng cho gia đình: 300 phút
 • Phút gọi ngoại mạng cho gia đình: 30 phút
 • Ưu đãi chủ nhóm: MP gọi dưới 10 phút/ cuộc
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
319,000

Combo FMC Home 2

(0)

Gói cước combo FMC Viettel Home 2.

 • Tốc độ download/ upload Internet: 110Mbps
 • Truyền hình: Flexi và gói VOD giải trí
 • Data 3G/ 4G cho gia đình: 15GB
 • Phút gọi nội mạng cho gia đình: 500 phút
 • Phút gọi ngoại mạng cho gia đình: 50 phút
 • Ưu đãi chủ nhóm: MP gọi dưới 10 phút/ cuộc
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
369,000

Combo FMC Home 3

(0)

Gói cước combo FMC Viettel Home 3.

 • Tốc độ download/ upload Internet: 55Mbps
 • Truyền hình: Sport K+ và gói VOD giải trí
 • Data 3G/ 4G cho gia đình: 15GB
 • Phút gọi nội mạng cho gia đình: 500 phút
 • Phút gọi ngoại mạng cho gia đình: 50 phút
 • Ưu đãi chủ nhóm: MP gọi dưới 10 phút/ cuộc
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
469,000

Combo FMC Home 4

(0)

Gói cước combo FMC Viettel Home 4.

 • Tốc độ download/ upload Internet: 100Mbps
 • Truyền hình: Flexi và gói VOD giải trí
 • Data 3G/ 4G cho gia đình: 30GB
 • Phút gọi nội mạng cho gia đình: 1000 phút
 • Phút gọi nngoại mạng cho gia đình: 100 phút
 • Ưu đãi chủ nhóm: MP 10p/ cuộc + 50p ngoại mạng + 2GB/ ngày
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
600,000

Combo FMC VIP

(0)

Gói cước combo FMC Viettel Home VIP.

 • Tốc độ download/ upload Internet: 100Mbps
 • Truyền hình: Sport K+ và gói VOD giải trí
 • Data 3G/ 4G cho gia đình: 30GB
 • Phút gọi nội mạng cho gia đình: 1000 phút
 • Phút gọi nngoại mạng cho gia đình: 100 phút
 • Ưu đãi chủ nhóm: MP 10p/ cuộc + 50p ngoại mạng + 2GB/ ngày
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
690,000

Combo Net1+ Flexi

(0)

Gói Combo Internet và Truyền hình HD Net1+ Viettel

 • Tốc độ download/ upload: 30Mbps
 • Truyền hình hơn 170 kênh, tính năng tua lại, xem lại
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng khuyến mại
 • Đóng trước 12 tháng tặng 03 tháng khuyến mại
 • Đóng trước 18 tháng tặng 05 tháng khuyến mại
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
215,000225,000

Combo Net1+ Sport K+

(0)

Gói Combo Internet Net1+ và Truyền hình thể thao K+

 • Tốc độ download/ upload: 30Mbps
 • Truyền hình hơn 170 kênh, K+1, K+ PM, K+ NS, K+ PC
 • Tính năng tua lại, xem lại lên đến 7 ngày
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng khuyến mại
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng khuyến mại
 • Đóng trước 18 tháng tặng 03 tháng khuyến mại
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
305,000325,000

Combo Net2+ Flexi

(0)

Gói Combo Internet và Truyền hình HD Net2+ Viettel

 • Tốc độ download/ upload: 40Mbps
 • Truyền hình hơn 170 kênh, tính năng tua lại, xem lại
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng khuyến mại
 • Đóng trước 12 tháng tặng 03 tháng khuyến mại
 • Đóng trước 18 tháng tặng 05 tháng khuyến mại
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
230,000260,000

Combo Net2+ Sport K+

(0)

Gói Combo Internet Net2+ và Truyền hình thể thao K+

 • Tốc độ download/ upload: 40Mbps
 • Truyền hình hơn 170 kênh, K+1, K+ PM, K+ NS, K+ PC
 • Tính năng tua lại, xem lại lên đến 7 ngày
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng khuyến mại
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng khuyến mại
 • Đóng trước 18 tháng tặng 03 tháng khuyến mại
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
320,000360,000

Combo Net3+ Flexi

(0)

Gói Combo Internet và Truyền hình HD Net3+ Viettel

 • Tốc độ download/ upload: 55Mbps
 • Truyền hình hơn 170 kênh, tính năng tua lại, xem lại
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng khuyến mại
 • Đóng trước 12 tháng tặng 03 tháng khuyến mại
 • Đóng trước 18 tháng tặng 05 tháng khuyến mại
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
250,000280,000

Combo Net3+ Sport K+

(0)

Gói Combo Internet Net3+ và Truyền hình thể thao K+

 • Tốc độ download/ upload: 55Mbps
 • Truyền hình hơn 170 kênh, K+1, K+ PM, K+ NS, K+ PC
 • Tính năng tua lại, xem lại lên đến 7 ngày
 • Đóng trước 06 tháng tặng 01 tháng khuyến mại
 • Đóng trước 12 tháng tặng 02 tháng khuyến mại
 • Đóng trước 18 tháng tặng 03 tháng khuyến mại
[contact-form-7 id="8" title="Đăng ký FTTH"]
350,000390,000

Hiển thị 1–12 của 53 kết quả