Danh sách kênh truyền hình Viettel

Kênh Tên kênh Kênh Tên kênh 01 Kênh giới thiệu 130 HTVC thuần việt HD 02 VTV1 HD 142 BabyTV 03 VTV2 HD 147 MTV 04 VTV3 HD 148 HGTV 05 VTV4 HD 152 CNN 06 VTV5 HD 154 France 24 07 VTC1 HD 155 CNBC 08 QPVN HD 156 DW 09 TTXVN 157 TV 5 10 Quốc ...
Read More