Hướng dẫn đăng ký ePass

Miễn phí đăng ký ePass

Hướng dẫn đấu nối, đăng ký dịch vụ thu phí không dừng ePass (dành cho Tư vấn viên Viettel)
Miễn phí đăng ký dán tem ePass đến hết 31/03/2021

Tải ứng dụng ePass

– Đối với Tư vấn viên: Tải ứng dụng => ePass CTV 1.0.24
– Đối với khách hàng: Lên CH Play hoặc App Store tải ứng dụng ePass

Viết bình luận

Your email address will not be published.