Gói cước internet doanh nghiệp, quán game

Chính sách ưu đãi giành riêng cho doanh nghiệp và quán game internet

F90N
90Mbps + 2Mbps

440,000/ Tháng

F90BASIC
90Mbps + 1Mbps

660,000/ Tháng

F90PLUS
90Mbps + 3Mbps

880,000/ Tháng

F200N
200Mbps + 2Mbps

1,100,000/ Tháng

F200BASIC
200Mbps + 4Mbps

2,200,000/ Tháng

F200PLUS
200Mbps + 6Mbps

4,400,000/ Tháng

F300N
300Mbps + 11Mbps

6,050,000/ Tháng

F300BASIC
300Mbps + 11Mbps

7,700,000/ Tháng

F300PLUS
300Mbps + 15Mbps

9,900,000/ Tháng

F500BASIC
500Mbps + 20Mbps

13,200,000/ Tháng

F500PLUS
500Mbps + 25Mbps

17,600,000/ Tháng

Miễn phí lắp đặt
– Đóng 06 tháng tặng thêm 01 tháng – Đóng 12 tháng tặng thêm 03 tháng – Đóng 18 tháng tặng thêm 04 tháng – Đóng 24 tháng tặng thêm 06 tháng

Viết bình luận

Your email address will not be published.