Hướng dẫn đăng ký ePass

Miễn phí đăng ký ePass

Hướng dẫn đấu nối, đăng ký dịch vụ thu phí không dừng ePass (dành cho Tư vấn viên Viettel)
Miễn phí đăng ký dán tem ePass đến hết 31/03/2021

Tải ứng dụng ePass

– Đối với Tư vấn viên: Tải ứng dụng => ePass CTV 1.0.24
– Đối với khách hàng: Lên CH Play hoặc App Store tải ứng dụng ePass

Bình luận

Chúng tôi không chia sẻ email của bạn.

Liên hệ chúng tôi qua
Xin chào! Bạn cần hỗ trợ?
Xin chào! Bạn cần hỗ trợ?